Volume 26,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Issue: Progress and prospects of atmospheric environmental sciences in China

Preface
  Fahe Chai,Abedelwahid Mellouki,Yujing Mu,Jianmin Chen,Huiwang Gao and Hong LiI
  2014,26(1):1 [Abstract(1616)]  [View PDF 2.92 M (3992)]
  
Haze insights and mitigation in China: An overview
  Xuliang Zhuang*,Yuesi Wang,Hong He,Jianguo Liu,Xinming Wang,Tingyu Zhu,Maofa Ge,Ju Zhou,Guiqian Tang and Jinzhu Ma
  2014,26(1):2-12 [Abstract(2084)]  [View PDF 2.95 M (3774)]
  
Effectiveness of national air pollution control policies on the air quality in metropolitan areas of China
  Shuxiao Wang*,Jia Xing,Bin Zhao,Carey Jang and Jiming Hao
  2014,26(1):13-22 [Abstract(2318)]  [View PDF 6.51 M (2574)]
  
Fast increasing of surface ozone concentrations in Pearl River Delta characterized by a regional air quality monitoring network during 2006-2011
  Jinfeng Li,Keding Lu,Wei Lv,Jun Li,Liuju Zhong,Yubo Ou,Duohong Chen,Xin Huang and Yuanhang Zhang*
  2014,26(1):23-36 [Abstract(1754)]  [View PDF 2.59 M (1657)]
  
Hygroscopicity and optical properties of alkylaminium sulfates
  Dawei Hu,Chunlin Li,Hui Chen,Jianmin Chen*,Xingnan Ye,Ling Li,Xin Yang,Xinming Wang*,Abdelwahid Mellouki and Zhongyang Hu
  2014,26(1):37-43 [Abstract(1675)]  [View PDF 2.04 M (2465)]
  
Photochemical properties and source of pollutants during continuous pollution episodes in Beijing, October, 2011
  Jian Gao,Yuechong Zhang,Meng Zhang,Jingqiao Zhang,Shulan Wang,Jun Tao,Han Wang,Datong Luo,Fahe Chai* and Chun Ren
  2014,26(1):44-53 [Abstract(1482)]  [View PDF 2.57 M (2324)]
  
Dry deposition of PM10 over the Yellow Sea during Asian dust events from 2001 to 2007
  Han Yan,Xiaohuan Liu,Jianhua Qi and Huiwang Gao*
  2014,26(1):54-64 [Abstract(1530)]  [View PDF 2.37 M (2074)]
  
Seasonal and diurnal variations of atmospheric peroxyacetyl nitrate, peroxypropionyl nitrate, and carbon tetrachloride in Beijing
  Gen Zhang,Yujing Mu*,Junfeng Liu,Chenglong Zhang,Yuanyuan Zhang,Yujie Zhang and Hongxing Zhang
  2014,26(1):65-74 [Abstract(1492)]  [View PDF 2.05 M (1886)]
  
Spatial and temporal variation of particulate matter and gaseous pollutants in 26 cities in China
  Fahe Chai,Jian Gao*,Zhenxing Chen,Shulan Wang,Yuechong Zhang,Jingqiao Zhang,Hefeng Zhang,Yaru Yun and Chun Ren
  2014,26(1):75-82 [Abstract(1772)]  [View PDF 2.46 M (2177)]
  
Wintertime peroxyacetyl nitrate (PAN) in the megacity Beijing: Role of photochemical and meteorological processes
  Hualong Zhang,Xiaobin Xu*,Weili Lin and Ying Wang
  2014,26(1):83-96 [Abstract(1409)]  [View PDF 4.30 M (2107)]
  
Modeling study on seasonal variation in aerosol extinction properties over China
  Yi Gao and Meigen Zhang*
  2014,26(1):97-109 [Abstract(1600)]  [View PDF 6.96 M (1989)]
  
Compositions and sources of organic acids in fine particles (PM2.5) over the Pearl River Delta region, south China
  Xiuying Zhao,Xinming Wang*,Xiang Ding,Quanfu He,Zhou Zhang,Tengyu Liu,Xiaoxin Fu,Bo Gao,Yunpeng Wang,Yanli Zhang,Xuejiao Deng and Dui Wu
  2014,26(1):110-121 [Abstract(1825)]  [View PDF 2.63 M (2250)]
  
Carbonyl emissions from heavy-duty diesel vehicle exhaust in China and the contribution to ozone formation potential
  Dong Dong,Min Shao*,Yue Li,Sihua Lu,Yanjun Wang,Zhe Ji and Dagang Tang
  2014,26(1):122-128 [Abstract(1530)]  [View PDF 1.97 M (2279)]
  
Hygroscopicity of particles generated from photooxidation of α-pinene under different oxidation conditions in the presence of sulfate seed aerosols
  Biwu Chu,Kun Wang,Hideto Takekawa,Junhua Li,Wei Zhou,Jingkun Jiang,Qinxing Ma,Hong He and Jiming Hao*
  2014,26(1):129-139 [Abstract(1546)]  [View PDF 1.34 M (2553)]
  
Gas separation using porous cement membrane
  Weiqi Zhang,Maria Gaggl,Gregor J. G. Gluth and Frank Behrendt*
  2014,26(1):140-146 [Abstract(1730)]  [View PDF 3.82 M (1948)]
  
Characteristics of atmospheric particles and heavy metals in winter in Chang-Zhu-Tan city clusters, China
  Kai Zhang*,Fahe Chai,Zilong Zheng,Qing Yang,Juansheng Li,Jing Wang and Yujie Zhang
  2014,26(1):147-153 [Abstract(1722)]  [View PDF 2.58 M (1622)]
  
Mechanism and rate constants for complete series reactions of 19 fluorophenols with atomic H
  Rui Gao,Xiaoyan Sun,Wanni Yu,Qingzhu Zhang* and Wenxing Wang
  2014,26(1):154-159 [Abstract(1457)]  [View PDF 3.67 M (1679)]
  
Emission factors of polycyclic aromatic hydrocarbons from domestic coal combustion in China
  Chunmei Geng*,Jianhua Chen,Xiaoyang Yang,Lihong Ren,Baohui Yin,Xiaoyu Liu and Zhipeng Bai
  2014,26(1):160-166 [Abstract(1634)]  [View PDF 1.96 M (2308)]
  
Oxidative capacities of size-segregated haze particles in a residential area of Beijing
  Zhenquan Sun,Longyi Shao*,Yujing Mu and Ying Hu
  2014,26(1):167-174 [Abstract(1693)]  [View PDF 2.10 M (1562)]
  
Impact of emission control on regional air quality: An observational study of air pollutants before, during and after the Beijing Olympic Games
  Shulan Wang,Jian Gao*,Yuechong Zhang,Jingqiao Zhang,Fahe Cha,Tao Wang,Chun Ren and Wenxing Wang
  2014,26(1):175-180 [Abstract(2032)]  [View PDF 2.04 M (2277)]
  
Mechanism and kinetics study on the ozonolysis reaction of 2,3,7,8-TCDD in the atmosphere
  Jing Bai,Xiaomin Sun*,Chenxi Zhang,Chen Gong,Jingtian Hu and Jianghua Zhang
  2014,26(1):181-188 [Abstract(1719)]  [View PDF 2.00 M (2178)]
  
Size distribution, characteristics and sources of heavy metals in haze episod in Beijing
  Jingchun Duan,Jihua Tan*,Jiming Hao and Fahe Chai
  2014,26(1):189-196 [Abstract(2171)]  [View PDF 2.00 M (3577)]
  
Estimation of PM10 in the traffic-related atmosphere for three road types in Beijing and Guangzhou, China
  Yu Wang,Jiong Li,Xiang Cheng,Xiaoxiu Lun*,Dezhi Sun and Xingzu Wang
  2014,26(1):197-204 [Abstract(1609)]  [View PDF 3.94 M (2086)]
  
Trace metals in atmospheric fine particles in one industrial urban city: Spatial variations, sources, and health implications
  Shengzhen Zhou,Qi Yuan,Weijun Li*,Yaling Lu,Yangmei Zhang and Wenxing Wang
  2014,26(1):205-213 [Abstract(1790)]  [View PDF 5.68 M (2244)]
  
Pollution characteristics and health risk assessment of benzene homologues in ambient air in the northeastern urban area of Beijing, China
  Lei Li,Hong Li*,Xinmin Zhang,Li Wang,Linghong Xu,Xuezhong Wang,Yanting Yu,Yujie Zhang and Guan Cao
  2014,26(1):214-223 [Abstract(1966)]  [View PDF 2.00 M (2113)]
  
CH4 emission and conversion from A2O and SBR processes in full-scale wastewater treatment plants
  Yan Liu,Xiang Cheng,Xiaoxiu Lun* and Dezhi Sun
  2014,26(1):224-230 [Abstract(1725)]  [View PDF 1.97 M (1994)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3