Highlight Articles

Effects of cobalt doping on the reactivity of hausmannite for As(III) oxidation and As(V) adsorption

Hui Yin, Shuang Zhang, Hui Li, Zhongkuan Wu, Jeffrey E. Post, Bruno Lanson, Yurong Liu, Biyun Hu, Mingxia Wang, Limei Zhang, Mei Hong, Fan Liu

Identification and characterization of Fe3O4/peroxodisulfate advanced oxidation products from sulfameter

Minghuo Wu, Jie Du, Zhijun An, Yufeng Hu, Xianliang Yi, Hao Zhou, Jingjing Zhan

Difference in calcium ion precipitation between free and immobilized Halovibrio mesolongii HMY2

Hui Zhao, Huaxiao Yan, Meiyu Huang, Jihan Wang, Heding Geng, Xiyu Zhang, Ziyang Qiu, Yongliang Dai, Zuozhen Han, Yudong Xu, Long Meng, Lanmei Zhao, Maurice E. Tucker

Distinctive differences in the granulation of saline and non-saline enriched anaerobic ammonia oxidizing (AMX) bacteria

Younggyun Choi, Victory Fiifi Dsane, Sumin An

Identification of visible colored dissolved organic matter in biological and tertiary municipal effluents using multiple approaches including PARAFAC analysis

Min Yang, Ashraful Islam, Guangxi Sun, Ayman N. Saber, Wei Shang, Xingcan Zheng, Yu Zhang

Recent Published Articles

O3 oxidation combined with semi-dry method for simultaneous desulfurization and denitrification of sintering/pelletizing flue gas

Fagao Liu,Maoyu Cai,Xiaolong Liu,Tingyu Zhu,Yang Zou

Toxic effects of nano-TiO2 in bivalves—A synthesis of meta-analysis and bibliometric analysis

Zhuoqing Li,Menghong Hu,Hanting Song,Daohui Lin,Youji Wang

Simultaneous removal of Pb and MTBE by mixed zeolites in fixed-bed column tests

Current situation and forecast of environmental risks of a typical lead-zinc sulfide tailings impoundment based on its geochemical characteristics

Tao Chen,Zi-Ang Yan,Damao Xu,Minghui Wang,Jian Huang,Bo Yan,Xianming Xiao,Xunan Ning

Alkalinity neutralization and structure upgrade of bauxite residue waste via synergistic pyrolysis with biomass

Chuxuan Li,Lu Tang,Jun Jiang,Feng Zhu,Jingju Zhou,Shengguo Xue

Effect of amendments on the leaching behavior of alkaline anions and metal ions in bauxite residue

Tao Tian,Jingju Zhou,Feng Zhu,Yuzhen Ye,Ying Guo,William Hartley,Shengguo Xue

Variations regularity of microorganisms and corrosion of cast iron in water distribution system

Wei Qiu,Weiyu Li,Junguo He,Hongyu Zhao,Xiuming Liu,Yixing Yuan

Removal of arsenite by reductive precipitation in dithionite solution activated by UV light

Bahngmi Jung,Aya Safan,Yuhang Duan,Vishakha Kaushik,Bill Batchelor,Ahmed Abdel-Wahab

Effect of biochar on fate and transport of manure-borne estrogens in sandy soil

Sanaz Alizadeh,Shiv O. Prasher,Eman ElSayed,Zhiming Qi,Ramanbhai M. Patel

The effects of hydrogen peroxide pre-oxidation on ultrafiltration membrane biofouling alleviation in drinking water treatment

Xing Wang,Baiwen Ma,Yaohui Bai,Huachun Lan,Huijuan Liu,Jiuhui Qu

Volume 119, 2022
Volume 118, 2022
Volume 117, 2022
Volume 116, 2022
Volumn 115, 2022
Volume 114, 2022
Current Issue
Volume 122, 2022
Table of Contents
ISSN:1001-0742

EISSN:1878-7320

CN:11-2629/X

Articles Published in 2021 348
Total Citations 21468
Impact Factor 6.796 (Q1)
CiteScore 11.1

Most DownloadedScienceDirect

Comparison of approaches to quantify SARS-CoV-2 in...
Alex H.S. Chik | Melissa B. Glier |...
September 2021
Impact of meteorological condition changes on air ...
Jing Ding | Qili Dai | Yafei Li | ...
November 2021 Jing Ding | Qili Dai | Yafei Li | Suqin Han | Yufen Zhang | Yinchang Feng
Construction of MoS2 nanoarrays and MoO3 nanobelts...
Wen Zhou | Jiale Deng | Zhen Qin |...
January 2022 Wen Zhou | Jiale Deng | Zhen Qin | Ruihua Huang | Yi Wang | Shanshan Tong
The adsorption behavior of metals in aqueous solut...
Qiongjie Wang | Yong Zhang | Xiaox...
January 2020 Qiongjie Wang | Yong Zhang | Xiaoxue Wangjin | Yulai Wang | Guanhua Meng | Yihua Chen
Development of an analytical method based on solid...
Beibei Gao | Giulia Poma | Govinda...
January 2022 Beibei Gao | Giulia Poma | Govindan Malarvannan | Catalina Dumitrascu | Michiel Bastiaensen | Minghua Wang | Adrian Covaci

Most CitedScopus

Recent advances based on the synergetic effect of ...
Subramanian Natarajan | Hari C. Baja...
Volume 65, March 2018
Airborne bioaerosols and their impact on human hea...
Ki Hyun Kim | Ehsanul Kabir | Shamin...
Volume 67, May 2018
Antimony speciation in the environment: Recent adv...
Mengchang He | Ningning Wang | Xiaoj...
Volume 75, January 2019
Review on utilization of biochar for metal-contami...
Mingming Wang | Yi Zhu | Lirong Chen...
Volume 63, January 2018
Removing ammonium from water and wastewater using ...
Jianyin Huang | Nadeeka Rathnayake K...
Volume 63, January 2018

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3