Highlight Articles

Preface

Lei Duan, Keding Lu, Youwen Sun, Xuecheng Wu, Miaomiao Cheng

Developing China's roadmap for air quality improvement: A review on technology development and future prospects

Yu Lei, Yueyi Feng, Miao Ning, Wenbo Xue, Miaomiao Cheng

Modeling study on the roles of the deposition and transport of PM2.5 in air quality changes over central-eastern China

Xiaoye Zhang, Lei Zhang, Jianjun He, Sunling Gong, Xiaomei Guo, Tianliang Zhao, Huizheng Che, Hong Wang, Chunhong Zhou, Jingyue Mo, Ke Gui, Yu Zheng, Lei Li, Junting Zhong

A review of gas-phase chemical mechanisms commonly used in atmospheric chemistry modelling

Yuanhang Zhang, Yanhui Liu, Jiayin Li, Yufang Ma, Ming Zhou, Zhaofeng Tan, Limin Zeng, Keding Lu

Review of the influencing factors of secondary organic aerosol formation and aging mechanism based on photochemical smog chamber simulation methods

Junling Li, Yujie Zhang, Miaomiao Cheng, Jian Gao

Recent Published Articles

Simultaneous removal of Pb and MTBE by mixed zeolites in fixed-bed column tests

O3 oxidation combined with semi-dry method for simultaneous desulfurization and denitrification of sintering/pelletizing flue gas

Fagao Liu,Maoyu Cai,Xiaolong Liu,Tingyu Zhu,Yang Zou

Toxic effects of nano-TiO2 in bivalves—A synthesis of meta-analysis and bibliometric analysis

Zhuoqing Li,Menghong Hu,Hanting Song,Daohui Lin,Youji Wang

Current situation and forecast of environmental risks of a typical lead-zinc sulfide tailings impoundment based on its geochemical characteristics

Tao Chen,Zi-Ang Yan,Damao Xu,Minghui Wang,Jian Huang,Bo Yan,Xianming Xiao,Xunan Ning

Alkalinity neutralization and structure upgrade of bauxite residue waste via synergistic pyrolysis with biomass

Chuxuan Li,Lu Tang,Jun Jiang,Feng Zhu,Jingju Zhou,Shengguo Xue

Effect of amendments on the leaching behavior of alkaline anions and metal ions in bauxite residue

Tao Tian,Jingju Zhou,Feng Zhu,Yuzhen Ye,Ying Guo,William Hartley,Shengguo Xue

Variations regularity of microorganisms and corrosion of cast iron in water distribution system

Wei Qiu,Weiyu Li,Junguo He,Hongyu Zhao,Xiuming Liu,Yixing Yuan

Removal of arsenite by reductive precipitation in dithionite solution activated by UV light

Bahngmi Jung,Aya Safan,Yuhang Duan,Vishakha Kaushik,Bill Batchelor,Ahmed Abdel-Wahab

Effect of biochar on fate and transport of manure-borne estrogens in sandy soil

Sanaz Alizadeh,Shiv O. Prasher,Eman ElSayed,Zhiming Qi,Ramanbhai M. Patel

The effects of hydrogen peroxide pre-oxidation on ultrafiltration membrane biofouling alleviation in drinking water treatment

Xing Wang,Baiwen Ma,Yaohui Bai,Huachun Lan,Huijuan Liu,Jiuhui Qu

Volume 126, 2023
Volume 125, 2023
Volume 124, 2023
Volume 123, 2023
Volume 119, 2022
Volume 118, 2022
Current Issue
Volume 123, 2023
Table of Contents
ISSN:1001-0742

EISSN:1878-7320

CN:11-2629/X

Articles Published in 2023 450
Total Citations 21628
Impact Factor 6.9 (Q1)
CiteScore 12.8

Most DownloadedScienceDirect

Comparison of approaches to quantify SARS-CoV-2 in...
Alex H.S. Chik | Melissa B. Glier |...
September 2021
Impact of meteorological condition changes on air ...
Jing Ding | Qili Dai | Yafei Li | ...
November 2021 Jing Ding | Qili Dai | Yafei Li | Suqin Han | Yufen Zhang | Yinchang Feng
Construction of MoS2 nanoarrays and MoO3 nanobelts...
Wen Zhou | Jiale Deng | Zhen Qin |...
January 2022 Wen Zhou | Jiale Deng | Zhen Qin | Ruihua Huang | Yi Wang | Shanshan Tong
The adsorption behavior of metals in aqueous solut...
Qiongjie Wang | Yong Zhang | Xiaox...
January 2020 Qiongjie Wang | Yong Zhang | Xiaoxue Wangjin | Yulai Wang | Guanhua Meng | Yihua Chen
Development of an analytical method based on solid...
Beibei Gao | Giulia Poma | Govinda...
January 2022 Beibei Gao | Giulia Poma | Govindan Malarvannan | Catalina Dumitrascu | Michiel Bastiaensen | Minghua Wang | Adrian Covaci

Most CitedScopus

Recent advances based on the synergetic effect of ...
Subramanian Natarajan | Hari C. Baja...
Volume 65, March 2018
Airborne bioaerosols and their impact on human hea...
Ki Hyun Kim | Ehsanul Kabir | Shamin...
Volume 67, May 2018
Antimony speciation in the environment: Recent adv...
Mengchang He | Ningning Wang | Xiaoj...
Volume 75, January 2019
Review on utilization of biochar for metal-contami...
Mingming Wang | Yi Zhu | Lirong Chen...
Volume 63, January 2018
Removing ammonium from water and wastewater using ...
Jianyin Huang | Nadeeka Rathnayake K...
Volume 63, January 2018

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3