No.3,1995 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Foundation of regional ecology and its methodologies
  Ye ChangmingYe Changming
  1995,7(3):259-265 [Abstract(2135)]  [View PDF]
  
Soil erosion types in the loess hill and gully area of China
  Fu Bojie,Wang Xilin,Hubert GulinckFu Bojie, Hubert Gulinck, Wang Xilin
  1995,7(3):266-272 [Abstract(2479)]  [View PDF]
  
Land ecosystems classification and eco-economic evaluationin Wuding River Basin of Yulin Region
  Chen Liding,Fu BojieChen Liding, Fu Bojie
  1995,7(3):273-282 [Abstract(2105)]  [View PDF]
  
A critical analysis of environmental evolutionin the loess-plateau area
  Lu Zhongchen,Yuan BaoyinLu Zhongchen, Yuan Baoyin
  1995,7(3):283-288 [Abstract(2122)]  [View PDF]
  
Landscape ecology: the theoretical foundation of sustainableagrolandscape planning and design
  Wang Yanglin,Fu BojieFu Bojie, Wang Yanglin
  1995,7(3):289-296 [Abstract(2506)]  [View PDF]
  
Promoting sustainable agriculture development by improvingthe efficiency of chemical fertilizers and soil nutritions
  Li Jiyun,Liu Xiudi,Zhou Wei,Sun Jianhua,Tong Yiping,Liu Wenjie,Li Zhensheng,Wang Peitian,Yao ShujingLi Jiyun, Li Zhensheng, Liu Wenjie, Liu Xiudi, Sun Jianhua, Tong Yiping, Wang Peitian, Yao Shujing, Zhou Wei
  1995,7(3):297-303 [Abstract(2251)]  [View PDF]
  
Ecological planning for land use and ruraldevelopment of Taojiang County
  Ouyang Zhiyun,Wang Rusong,Jason Weisman,Fu GuinanFu Guinan, Jason Weisman, Ouyang Zhiyun, Wang Rusong
  1995,7(3):304-316 [Abstract(2165)]  [View PDF]
  
Eco-environmental problems and protectionin Tumen River development
  Ye Changming,Yan Hai,Ding MeiDing Mei, Yan Hai, Ye Changming
  1995,7(3):317-324 [Abstract(2178)]  [View PDF]
  
Critical load of sulfur deposition for ecosystemand its application in China
  Zhao Dianwu,Zhang Xiaoshan,Yang Jianxin,Mao Jietai,Xiong JilingMao Jietai, Xiong Jiling, Yang Jianxin, Zhang Xiaoshan, Zhao Dianwu
  1995,7(3):325-337 [Abstract(2181)]  [View PDF]
  
Effect of acid precipitation on leaching of nutritionsand aluminium from forest soils
  Dai Zhaohua,Liao Bohan,Wang Zhihai,Wang Xingjun,Liu YunxiaDai Zhaohua, Liao Bohan, Liu Yunxia, Wang Xingjun, Wang Zhihai
  1995,7(3):338-345 [Abstract(2253)]  [View PDF]
  
Acidification and change of physicochemical propertiesof Mt. Heng soils in last 34 years
  Dai Zhaohua,Liu Yunxia,Wang XingJun,Zhao DianwuDai Zhaohua, Liu Yunxia, Wang XingJun, Zhao Dianwu
  1995,7(3):346-351 [Abstract(2223)]  [View PDF]
  
Characteristics of frail eco-environment in Hebei plateau
  Sun Jianzhong,Yang Minghua,Sheng Xuebin,Liu QuanyouLiu Quanyou, Sheng Xuebin, Sun Jianzhong, Yang Minghua
  1995,7(3):352-359 [Abstract(2173)]  [View PDF]
  
Biogeochemical sulphur cycle in Haihe River Basin
  Liu QuanyouLiu Quanyou
  1995,7(3):360-367 [Abstract(2103)]  [View PDF]
  
An evaluation of quality assurance to monitor acidprecipitation by using ion balancein Guizhou, China
  Kang DemengKang Demeng
  1995,7(3):368-373 [Abstract(2041)]  [View PDF]
  
Sea water intrusion in coastal areas of Yellow Seaand Bohai Sea
  Sheng Xuebin,Sun Jianzhong,Dai ZhaohuaDai Zhaohua, Sheng Xuebin, Sun Jianzhong
  1995,7(3):374-384 [Abstract(2202)]  [View PDF]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3