Volume 75,2019 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Molecular mechanism of endocrine-disruptive effects induced by Bisphenol A: The role of transmembrane G-protein estrogen receptor 1 and integrin αvβ3
  Zhiguo Sheng,Cong Wang,Furong Ren,Yuxiang Liu,Benzhan ZhuBenzhan Zhu, Cong Wang, Furong Ren, Yuxiang Liu, Zhiguo Sheng
  2019,31(1):1-13 [Abstract(1054)]  [View PDF 790.69 K (949)]
  
Antimony speciation in the environment: Recent advances in understanding the biogeochemical processes and ecological effects
  Mengchang He,Ningning Wang,Xiaojing Long,Chengjun Zhang,Congli Ma,Qianyun Zhong,Aihua Wang,Ying Wang,Aneesa Pervaiz,Jun ShanAihua Wang, Aneesa Pervaiz, Chengjun Zhang, Congli Ma, Jun Shan, Mengchang He, Ningning Wang, Qianyun Zhong, Xiaojing Long, Ying Wang
  2019,31(1):14-39 [Abstract(843)]  [View PDF 1.74 M (1451)]
  
Toxicity and mechanisms of action of titanium dioxide nanoparticles in living organisms
  Jing Hou,Luyao Wang,Chunjie Wang,Songlin Zhang,Haiqiang Liu,Shiguo Li,Xiangke WangChunjie Wang, Haiqiang Liu, Jing Hou, Luyao Wang, Shiguo Li, Songlin Zhang, Xiangke Wang
  2019,31(1):40-53 [Abstract(1126)]  [View PDF 2.51 M (880)]
  
Biofiltration of the antibacterial drug sulfamethazine by the species Chenopodium quinoa and its further biodegradation through anaerobic digestion
  Ariel E. Turcios,Jutta PapenbrockAriel E. Turcios, Jutta Papenbrock
  2019,31(1):54-63 [Abstract(768)]  [View PDF 1.58 M (929)]
  
Performance of the hybrid growth sequencing batch reactor (HG-SBR) for biodegradation of phenol under various toxicity conditions
  NikAthirah Yusoff,Soon-An Ong,Li-Ngee Ho,Yee-Shian Wong,Farah Naemah Mohd Saad,WanFadhilah Khalik,Sin-Li LeeFarah Naemah Mohd Saad, Li-Ngee Ho, NikAthirah Yusoff, Sin-Li Lee, Soon-An Ong, WanFadhilah Khalik, Yee-Shian Wong
  2019,31(1):64-72 [Abstract(723)]  [View PDF 788.97 K (796)]
  
Dynamic membrane bioreactor performance enhancement by powdered activated carbon addition: Evaluation of sludge morphological, aggregative and microbial properties
  Zhenzhen Yu,Yisong Hu,Mawuli Dzakpasu,Xiaochang C. Wang,Huu Hao NgoHuu Hao Ngo, Mawuli Dzakpasu, Xiaochang C. Wang, Yisong Hu, Zhenzhen Yu
  2019,31(1):73-83 [Abstract(734)]  [View PDF 1.47 M (844)]
  
Understanding the multifunctionality in Cu-doped BiVO4 semiconductor photocatalyst
  Chhabilal Regmi,Yuwaraj K. Kshetri,Ramesh Prasad Pandey,Tae-Ho Kim,Gobinda Gyawali,Soo Wohn LeeChhabilal Regmi, Gobinda Gyawali, Ramesh Prasad Pandey, Soo Wohn Lee, Tae-Ho Kim, Yuwaraj K. Kshetri
  2019,31(1):84-97 [Abstract(830)]  [View PDF 7.44 M (863)]
  
Enhancement of municipal sludge dewaterability by electrochemical pretreatment
  Ke Xiao,Jianping Deng,Li Zeng,Tao Guo,Yan Gong,Bo Yang,Xu Zhao,Huabo DuanBo Yang, Huabo Duan, Jianping Deng, Ke Xiao, Li Zeng, Tao Guo, Xu Zhao, Yan Gong
  2019,31(1):98-104 [Abstract(745)]  [View PDF 1.27 M (808)]
  
Understanding primary and secondary sources of ambient oxygenated volatile organic compounds in Shenzhen utilizing photochemical age-based parameterization method
  Bo Zhu,Yu Han,Chuan Wang,Xiaofeng Huang,Shiyong Xia,Yingbo Niu,Zixuan Yin,Lingyan HeBo Zhu, Chuan Wang, Lingyan He, Shiyong Xia, Xiaofeng Huang, Yingbo Niu, Yu Han, Zixuan Yin
  2019,31(1):105-114 [Abstract(838)]  [View PDF 2.44 M (1018)]
  
Sorption of uranyl ions on TiO2: Effects of pH, contact time, ionic strength, temperature and HA
  Jingjing Wang,Bihong He,Xiaoyan Wei,Ping Li,Jianjun Liang,Shirong Qiang,Qiaohui Fan,Wangsuo WuBihong He, Jianjun Liang, Jingjing Wang, Ping Li, Qiaohui Fan, Shirong Qiang, Wangsuo Wu, Xiaoyan Wei
  2019,31(1):115-123 [Abstract(724)]  [View PDF 2.59 M (804)]
  
Highly selective catalytic reduction of NOxby MnOx–CeO2–Al2O3 catalysts prepared by self-propagating high-temperature synthesis
  Chao Wang, Feng Yu, Mingyuan Zhu, Changjin Tang, Ke Zhang, Dan Zhao, Lin Dong and Bin DaiBin Dai, Changjin Tang, Chao Wang, Dan Zhao, Feng Yu, Ke Zhang, Lin Dong, Mingyuan Zhu
  2019,31(1):124-135 [Abstract(687)]  [View PDF 4.46 M (954)]
  
Macroporous Ni foam-supported Co3O4 nanobrush and nanomace hybrid arrays for high-efficiency CO oxidation
  Shengpeng Mo,Hui He,Quanming Ren,Shuangde Li,Weixia Zhang,Mingli Fu,Limin Chen,Junliang Wu,Yunfa Chen,Daiqi YeDaiqi Ye, Hui He, Junliang Wu, Limin Chen, Mingli Fu, Quanming Ren, Shengpeng Mo, Shuangde Li, Weixia Zhang, Yunfa Chen
  2019,31(1):136-144 [Abstract(667)]  [View PDF 4.48 M (866)]
  
Relations between mercury fractions and microbial community components in seawater under the presence and absence of probable phosphorus limitation conditions
  Igor Živković,Vesna Fajon,Jože Kotnik,Yaroslav Shlyapnikov,Kristina Obu Vazner,Ermira Begu,Stefanija Šestanović,Danijela Šantić,Ana Vrdoljak,Slaven Jozić,Mladen Šolić,Jelena Lušić,Jere Veža,Grozdan Kušpilić,Marin Ordulj,Frano Matić,Branka Grbec,Natalia Bojanić,Milena Horvat?ivana Nin?evi? Gladan, Ana Vrdoljak, Branka Grbec, Danijela ?anti?, Ermira Begu, Frano Mati?, Grozdan Ku?pili?, Igor ?ivkovi?, Jelena Lu?i?, Jere Ve?a, Jo?e Kotnik, Kristina Obu Vazner, Marin Ordulj, Milena Horvat, Mladen ?oli?, Natalia Bojani?, Slaven Jozi?, Stefanija ?estanovi?, Vesna Fajon, Yaroslav Shlyapnikov
  2019,31(1):145-162 [Abstract(683)]  [View PDF 15.88 M (700)]
  
Application of interface material and effects of oxygen gradient on the performance of single-chamber sediment microbial fuel cells (SSMFCs)
  Chin-Tsan Wang,Thangavel Sangeetha,Wei-Mon Yan,Wen-Tong Chong,Lip-Huat Saw,Feng Zhao,Chung-Ta Chang,Chen-Hao WangChen-Hao Wang, Chin-Tsan Wang, Chung-Ta Chang, Feng Zhao, Lip-Huat Saw, Thangavel Sangeetha, Wei-Mon Yan, Wen-Tong Chong
  2019,31(1):163-168 [Abstract(705)]  [View PDF 642.91 K (749)]
  
Insight into the critical factors determining the particle number concentrations during summer at a megacity in China
  Baoshuang Liu,Xiaohui Bi,Jiaying Zhang,Jie Yuan,Zhimei Xiao,Qili Dai,Yinchang Feng,Yufen ZhangBaoshuang Liu, Jiaying Zhang, Jie Yuan, Qili Dai, Xiaohui Bi, Yinchang Feng, Yufen Zhang, Zhimei Xiao
  2019,31(1):169-180 [Abstract(636)]  [View PDF 5.47 M (752)]
  
Effects of silver nanoparticles with different dosing regimens and exposure media on artificial ecosystem
  Jingwen Zeng,Piao Xu,Guiqiu Chen,Guangming Zeng,Anwei Chen,Liang Hu,Zhenzhen Huang,Kai He,Zhi Guo,Weiwei Liu,Jing Wu,Jiangbo ShiAnwei Chen, Guangming Zeng, Guiqiu Chen, Jiangbo Shi, Jing Wu, Jingwen Zeng, Kai He, Liang Hu, Piao Xu, Weiwei Liu, Zhenzhen Huang, Zhi Guo
  2019,31(1):181-192 [Abstract(694)]  [View PDF 2.16 M (797)]
  
Realizing stable operation of anaerobic ammonia oxidation at low temperatures treating low strength synthetic wastewater
  Bowen Zhang,Jian Zhao,Jiane Zuo,Xuchuan Shi,Jiayi Gong,Haiteng RenBowen Zhang, Haiteng Ren, Jian Zhao, Jiane Zuo, Jiayi Gong, Xuchuan Shi
  2019,31(1):193-200 [Abstract(608)]  [View PDF 1.04 M (870)]
  
Statistical regression modeling for energy consumption in wastewater treatment
  Yang Yu,Zhihong Zou,Shanshan WangShanshan Wang, Yang Yu, Zhihong Zou
  2019,31(1):201-208 [Abstract(728)]  [View PDF 653.98 K (908)]
  
Factor decomposition of carbon emissions in Chinese megacities
  Longyu Shi,Jing Sun,Jianyi Lin,Yang ZhaoJianyi Lin, Jing Sun, Longyu Shi, Yang Zhao
  2019,31(1):209-215 [Abstract(718)]  [View PDF 660.72 K (821)]
  
Relationship between heavy metals and dissolved organic matter released from sediment by bioturbation/bioirrigation
  Yi He,Bin Men,Xiaofang Yang,Yaxuan Li,Hui Xu,Dongsheng WangBin Men, Dongsheng Wang, Hui Xu, Xiaofang Yang, Yaxuan Li, Yi He
  2019,31(1):216-223 [Abstract(929)]  [View PDF 6.54 M (876)]
  
Effects of redox potential on soil cadmium solubility: Insight into microbial community
  Delong Meng,Juan Li,Tianbo Liu,Yongjun Liu,Mingli Yan,Jin Hu,Xiaoqi Li,Xueduan Liu,Yili Liang,Hongwei Liu,Huaqun YinDelong Meng, Hongwei Liu, Huaqun Yin, Jin Hu, Juan Li, Mingli Yan, Tianbo Liu, Xiaoqi Li, Xueduan Liu, Yili Liang, Yongjun Liu
  2019,31(1):224-232 [Abstract(878)]  [View PDF 3.39 M (857)]
  
Benthic diatom community response to metal contamination from an abandoned Cu mine: Case study of the Gromolo Torrent (Italy)
  Raffaella Tolotti,Sirio Consani,Cristina Carbone,Greta Vagge,Marco Capello,Laura CutroneoCristina Carbone, Greta Vagge, Laura Cutroneo, Marco Capello, Raffaella Tolotti, Sirio Consani
  2019,31(1):233-246 [Abstract(817)]  [View PDF 2.44 M (1142)]
  
Use of polymeric sub-micron ion-exchange resins for removal of lead, copper, zinc, and nickel from natural waters
  Audrey Murray,Banu ÖrmeciAudrey Murray, Banu ?rmeci
  2019,31(1):247-254 [Abstract(742)]  [View PDF 2.09 M (772)]
  
Implications of denitrification in the ecological status of an urban river using enzymatic activities in sediments as an indicator
  Jessica Unda-Calvo,Miren Martínez-Santos,Estilita Ruiz-Romera,Juan Luis Lechuga-CrespoEstilita Ruiz-Romera, Jessica Unda-Calvo, Juan Luis Lechuga-Crespo, Miren Martínez-Santos
  2019,31(1):255-268 [Abstract(652)]  [View PDF 1.33 M (817)]
  
Simultaneous removal of arsenic and antimony from mining wastewater using granular TiO2: Batch and field column studies
  Shixin Qiu,Li Yan,Chuanyong JingChuanyong Jing, Li Yan, Shixin Qiu
  2019,31(1):269-276 [Abstract(760)]  [View PDF 5.54 M (759)]
  
Fabrication of PVDF nanofibrous hydrophobic composite membranes reinforced with fabric substrates via electrospinning for membrane distillation desalination
  Kuiling Li,Deyin Hou,Chaochen Fu,Kai Wang,Jun WangChaochen Fu, Deyin Hou, Jun Wang, Kai Wang, Kuiling Li
  2019,31(1):277-288 [Abstract(753)]  [View PDF 14.19 M (702)]
  
Validation of a HRGC–ECNI/LRMS method to monitor short-chain chlorinated paraffins in human plasma
  Jiazhi Xu,Weijing Guo,Linhuan Wei,Yuan Gao,Haijun Zhang,Yichi Zhang,Ming Sun,Jiping ChenHaijun Zhang, Jiazhi Xu, Jiping Chen, Linhuan Wei, Ming Sun, Weijing Guo, Yichi Zhang, Yuan Gao
  2019,31(1):289-295 [Abstract(893)]  [View PDF 890.25 K (782)]
  
Effects of root morphology and anatomy on cadmium uptake and translocation in rice (Oryza sativa L.)
  Lu Huang,Wai Chin Li,Nora Fung Yee Tam,Zhihong YeLu Huang, Nora Fung Yee Tam, Wai Chin Li, Zhihong Ye
  2019,31(1):296-306 [Abstract(1458)]  [View PDF 1.03 M (1075)]
  
Adsorptive removal of resorcinol on a novel ordered mesoporous carbon (OMC) employing COK-19 silica scaffold: Kinetics and equilibrium study
  Zaki Uddin Ahmad,Qiyu Lian,Mark E. Zappi,Prashanth R. Buchireddy,Daniel Dianchen GangDaniel Dianchen Gang, Mark E. Zappi, Prashanth R. Buchireddy, Qiyu Lian, Zaki Uddin Ahmad
  2019,31(1):307-317 [Abstract(768)]  [View PDF 2.99 M (769)]
  
Characterization of dissolved organic matter and membrane fouling in coagulation-ultrafiltration process treating micro-polluted surface water
  Fan Bu,Baoyu Gao,Qinyan Yue,Xue Shen,Wenyu WangBaoyu Gao, Fan Bu, Qinyan Yue, Wenyu Wang, Xue Shen
  2019,31(1):318-324 [Abstract(689)]  [View PDF 1.44 M (793)]
  
A monoclonal antibody against Lates calcarifer vitellogenin and a competitive ELISA to evaluate vitellogenin induction after exposure to xenoestrogen
  Witchuda Prasatkaew,Phochit Nanthanawat,Nanthika Khongchareonporn,Sutin KingtongNanthika Khongchareonporn, Phochit Nanthanawat, Sutin Kingtong, Witchuda Prasatkaew
  2019,31(1):325-333 [Abstract(719)]  [View PDF 928.60 K (738)]
  
Characteristics of volatile organic compounds, NO2, and effects on ozone formation at a site with high ozone level in Chengdu
  Yuanyuan Deng,Jing Li,Yaqi Li,Rongrong Wu,Shaodong XieJing Li, Rongrong Wu, Shaodong Xie, Yaqi Li, Yuanyuan Deng
  2019,31(1):334-345 [Abstract(606)]  [View PDF 3.12 M (905)]
  
From waste hot-pot oil as carbon precursor to development of recyclable attapulgite/carbon composites for wastewater treatment
  Jie Tang,Bin Mu,Li Zong,Aiqin WangAiqin Wang, Bin Mu, Jie Tang, Li Zong
  2019,31(1):346-358 [Abstract(652)]  [View PDF 8.93 M (948)]
  
Climate change induced eutrophication of cold-water lake in an ecologically fragile nature reserve
  Xiaotian Lu,Yonglong Lu,Deliang Chen,Chao Su,Shuai Song,Tieyu Wang,Hanqin Tian,Ruoyu Liang,Meng Zhang,Kifayatullah KhanChao Su, Deliang Chen, Hanqin Tian, Kifayatullah Khan, Meng Zhang, Ruoyu Liang, Shuai Song, Tieyu Wang, Xiaotian Lu, Yonglong Lu
  2019,31(1):359-369 [Abstract(910)]  [View PDF 6.28 M (788)]
  
Estimating source strengths of HCl and SO2 emissions in the flue gas from waste incineration
  Hua Zhang,Siyuan Yu,Liming Shao,Pinjing HeHua Zhang, Liming Shao, Pinjing He, Siyuan Yu
  2019,31(1):370-377 [Abstract(858)]  [View PDF 991.28 K (766)]
  
The thermal transformation mechanism of chlorinated paraffins: An experimental and density functional theory study
  Shanzhi Xin,Wei Gao,Dandan Cao,Kun Lv,Yaquan Liu,Chunyan Zhao,Yawei Wang,Guibin JiangChunyan Zhao, Dandan Cao, Guibin Jiang, Kun Lv, Shanzhi Xin, Wei Gao, Yaquan Liu, Yawei Wang
  2019,31(1):378-387 [Abstract(935)]  [View PDF 1.77 M (805)]
  
Physicochemical analysis of individual atmospheric fine particles based on effective surface-enhanced Raman spectroscopy
  Zhenli Sun,Fengkui Duan,Kebin He,Jingjing Du,Liu Yang,Hui Li,Tao Ma,Shuo YangFengkui Duan, Hui Li, Jingjing Du, Kebin He, Liu Yang, Shuo Yang, Tao Ma, Zhenli Sun
  2019,31(1):388-395 [Abstract(761)]  [View PDF 4.43 M (821)]
  
Shape dependence of support for NOx storage and reduction catalysts
  Wen Xie,Yunbo Yu,Hong HeHong He, Wen Xie, Yunbo Yu
  2019,31(1):396-407 [Abstract(673)]  [View PDF 9.92 M (769)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3