Volume 95,2020 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Impact of emission reduction on aerosol-radiation interaction during heavy pollution periods over Beijing-Tianjin-Hebei region in China
  Wei Wen,Chunwei Guo,Xin Ma,Xiujuan Zhao,Lei liu,Dan Chen,Jing Xu
  2020,32(9):2-13 [Abstract(318)]  [View PDF 5.56 M (373)]
  
Characterization of a new smog chamber for evaluating SAPRC gas-phase chemical mechanism
  Kangwei Li,Chao Lin,Chunmei Geng,Stephen White,Linghong Chen,Zhier Bao,Xin Zhang,Yanyun Zhao,Lixia Han,Wen Yang,Merched Azzi
  2020,32(9):14-22 [Abstract(324)]  [View PDF 1.78 M (357)]
  
Kinetic and mechanism studies of the ozonolysis of three unsaturated ketones
  Weiran Li,Meifang Chen,Yi Chen,Shengrui Tong,Maofa Ge,Yucong Guo,Yunhong Zhang
  2020,32(9):23-32 [Abstract(292)]  [View PDF 1.38 M (351)]
  
Vertical profiles of biogenic volatile organic compounds as observed online at a tower in Beijing
  Huina Zhang,Yanli Zhang,Zhonghui Huang,W. Joe F. Acton,Zhaoyi Wang,Eiko Nemitz,Ben Langford,Neil Mullinger,Brian Davison,Zongbo Shi,Di Liu,Wei Song,Weiqiang Yang,Jianqiang Zeng,Zhenfeng Wu,Pingqing Fu,Qiang Zhang,Xinming Wang
  2020,32(9):33-42 [Abstract(321)]  [View PDF 3.98 M (342)]
  
Studies on relationships between air pollutants and allergenicity of Humulus Scandens pollen collected from different areas of Shanghai
  Senlin Lu,Chuanhe Yao,Shumin Zhou,Yichun Lin,Luying Zhang,Junyang Zeng,Lanfang Rao,Wei Zhang,Yafeng Dai,Hong Li,Weiqian Wang,Qingyue Wang
  2020,32(9):43-48 [Abstract(337)]  [View PDF 1.16 M (358)]
  
Relationships between chemical elements of PM2.5 and O3 in Shanghai atmosphere based on the 1-year monitoring observation
  Junyang Zeng,Luying Zhang,Chuanhe Yao,Tingting Xie,Lanfang Rao,Hui Lu,Xinchun Liu,Qingyue Wang,Senlin Lu
  2020,32(9):49-57 [Abstract(316)]  [View PDF 2.54 M (359)]
  
Seasonal variation characteristics of hydroxyl radical pollution and its potential formation mechanism during the daytime in Lanzhou
  Guoying Wang,Shiming Jia,Ruihong Li,Shangrong Ma,Xuefu Chen,Zhijun Wu,Gaofeng Shi,Xiuli Niu
  2020,32(9):58-64 [Abstract(321)]  [View PDF 2.33 M (334)]
  
Hygroscopic properties of sodium and potassium salts as related to saline mineral dusts and sea salt aerosols
  Huanhuan Zhang,Wenjun Gu,Yong Jie Li,Mingjin Tang
  2020,32(9):65-72 [Abstract(305)]  [View PDF 1.39 M (351)]
  
Emission patterns of biogenic volatile organic compounds from dominant forest species in Beijing, China
  Xiaoxi Jing,Xiaoxiu Lun,Chong Fan,Weifang Ma
  2020,32(9):73-81 [Abstract(303)]  [View PDF 1.11 M (347)]
  
Exploring the formation potential and optical properties of secondary organic aerosol from the photooxidation of selected short aliphatic ethers
  Jianqiang Zhu,Jianlong Li,Lin Du
  2020,32(9):82-90 [Abstract(302)]  [View PDF 1.69 M (347)]
  
Pollution sources of atmospheric fine particles and secondary aerosol characteristics in Beijing
  Xi Zhang,Kai Zhang,Huiping Liu,Wenli Lv,Masahide Aikawa,Bing Liu,Jinhe Wang
  2020,32(9):91-98 [Abstract(311)]  [View PDF 2.37 M (337)]
  
Chemical characteristics and sources of water-soluble organic aerosol in southwest suburb of Beijing
  Ruolan Hu,Qingcheng Xu,Shuxiao Wang,Yang Hua,Noshan Bhattarai,Jingkun Jiang,Yu Song,Kaspar R. Daellenbach,Lu Qi,Andre S.H. Prevot,Jiming Hao
  2020,32(9):99-110 [Abstract(299)]  [View PDF 1.42 M (339)]
  
Kinetic and product studies of the reactions of NO3 with a series of unsaturated organic compounds
  Yangang Ren,Max McGillen,Ibrahim Ouchen,Veronique Daële,Abdelwahid Mellouki
  2020,32(9):111-120 [Abstract(309)]  [View PDF 1.90 M (349)]
  
Vertical distribution of volatile organic compounds conducted by tethered balloon in the Beijing-Tianjin-Hebei region of China
  Chunmei Geng,Jing Wang,Baohui Yin,Ruojie Zhao,Peng Li,Wen Yang,Zhimei Xiao,Shijie Li,Kangwei Li,Zhipeng Bai
  2020,32(9):121-129 [Abstract(317)]  [View PDF 1.85 M (344)]
  
Interactions of sulfuric acid with common atmospheric bases and organic acids: Thermodynamics and implications to new particle formation
  Yunfeng Li,Haijie Zhang,Qingzhu Zhang,Yisheng Xu,Alexey B. Nadykto
  2020,32(9):130-140 [Abstract(316)]  [View PDF 1.97 M (354)]
  
Development and validation of a thermally regulated atmospheric simulation chamber (THALAMOS): A versatile tool to simulate atmospheric processes
  Noureddin Osseiran,Manolis N. Romanias,Vincent Gaudion,Maria E. Angelaki,Vassileios C. Papadimitriou,Alexandre Tomas,Patrice Coddeville,Frederic Thevenet
  2020,32(9):141-154 [Abstract(307)]  [View PDF 2.22 M (347)]
  
Reactive uptake of NO2 on volcanic particles: A possible source of HONO in the atmosphere
  Manolis N. Romanias,Yangang Ren,Benoit Grosselin,Véronique Daële,Abdelwahid Mellouki,Pavla Dagsson-Waldhauserova,Frederic Thevenet
  2020,32(9):155-164 [Abstract(338)]  [View PDF 1.33 M (357)]
  
Evaluation and impact factors of indoor and outdoor gas-phase nitrous acid under different environmental conditions
  Yan Chen,Weigang Wang,Chaofan Lian,Chao Peng,Wenyu Zhang,Junling Li,Mingyuan Liu,Bo Shi,Xuefei Wang,Maofa Ge
  2020,32(9):165-171 [Abstract(323)]  [View PDF 1.92 M (343)]
  
Pollution levels, composition characteristics and sources of atmospheric PM2.5 in a rural area of the North China Plain during winter
  Xiaoxi Zhao,Xiujuan Zhao,Pengfei Liu,Can Ye,Chaoyang Xue,Chenglong Zhang,Yuanyuan Zhang,Chengtang Liu,Junfeng Liu,Hui Chen,Jianmin Chen,Yujing Mu
  2020,32(9):172-182 [Abstract(306)]  [View PDF 3.13 M (353)]
  
Characteristics and ozone formation potential of volatile organic compounds in emissions from a typical Chinese coking plant
  Xinmin Zhang,Di Wang,Yan Liu,Yufan Cui,Zhigang Xue,Zhifeng Gao,Jinhong Du
  2020,32(9):183-189 [Abstract(309)]  [View PDF 1.31 M (352)]
  
Characteristics of atmospheric volatile organic compounds in urban area of Beijing: Variations, photochemical reactivity and source apportionment
  Lihui Zhang,Hong Li,Zhenhai Wu,Weiqi Zhang,Kankan Liu,Xi Cheng,Yujie Zhang,Bin Li,Yizhen Chen
  2020,32(9):190-200 [Abstract(303)]  [View PDF 2.12 M (343)]
  
Cause of PM2.5 pollution during the 2016-2017 heating season in Beijing, Tianjin, and Langfang, China
  Nini Pang,Jian Gao,Fei Che,Tong Ma,Su Liu,Yan Yang,Pusheng Zhao,Jie Yuan,Jiayuan Liu,Zhongjun Xu,Fahe Chai
  2020,32(9):201-209 [Abstract(339)]  [View PDF 1.40 M (353)]
  
Transient species in the ozonolysis of tetramethylethene
  Xiaolu Yang,Jianguo Deng,Dong Li,Jianhua Chen,Yisheng Xu,Kai Zhang,Xiaona Shang,Qing Cao
  2020,32(9):210-216 [Abstract(327)]  [View PDF 1.28 M (352)]
  
Chemical characteristics of road dust PM2.5 fraction in oasis cities at the margin of Tarim Basin
  Hao Yu,Xueyan Zhao,Jing Wang,Baohui Yin,Chunmei Geng,Xinhua Wang,Chao Gu,Lihua Huang,Wen Yang,Zhipeng Bai
  2020,32(9):217-224 [Abstract(403)]  [View PDF 915.86 K (331)]
  
A review of atmospheric benzene homologues in China: Characterization, health risk assessment, source identification and countermeasures
  Yuanyuan Ji,Fuhong Gao,Zhenhai Wu,Lei Li,Dandan Li,Hao Zhang,Yujie Zhang,Jian Gao,Yingchen Bai,Hong Li
  2020,32(9):225-239 [Abstract(332)]  [View PDF 3.24 M (339)]
  
Sources and health risks of PM2.5-bound polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides (OCPs) in a North China rural area
  Hao Sun,Hui Chen,Lan Yao,Jiping Chen,Zhonghong Zhu,Yaqi Wei,Xiang Ding,Jianmin Chen
  2020,32(9):240-247 [Abstract(297)]  [View PDF 1.45 M (335)]
  
Observations of N2O5 and NO3 at a suburban environment in Yangtze river delta in China: Estimating heterogeneous N2O5 uptake coefficients
  Zhiyan Li,Pinhua Xie,Renzhi Hu,Dan Wang,Huawei Jin,Hao Chen,Chuan Lin,Wenqing Liu
  2020,32(9):248-255 [Abstract(299)]  [View PDF 9.28 M (332)]
  
The pollution levels, variation characteristics, sources and implications of atmospheric carbonyls in a typical rural area of North China Plain during winter
  Jinhe Wang,Shuyu Sun,Chongxu Zhang,Chaoyang Xue,Pengfei Liu,Chenglong Zhang,Yujing Mu,Hai Wu,Defa Wang,Hui Chen,Jianmin Chen
  2020,32(9):256-265 [Abstract(319)]  [View PDF 1.15 M (342)]
  
Reviews of emission of biogenic volatile organic compounds (BVOCs) in Asia
  Xiaoxiu Lun,Ying Lin,Fahe Chai,Chong Fan,Hong Li,Junfeng Liu
  2020,32(9):266-277 [Abstract(305)]  [View PDF 498.02 K (324)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3