Volume 102,2021 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Simultaneous measurement of aqueous redox-sensitive elements and their species across the soil-water interface
  Zhao-Feng Yuan,Williamson Gustave,Raju Sekar,Jonathan Bridge,Jia-Yue Wang,Wei-Jia Feng,Bin Guo,Zheng ChenBin Guo, Jia-Yue Wang, Jonathan Bridge, Raju Sekar, Wei-Jia Feng, Williamson Gustave, Zhao-Feng Yuan, Zheng Chen
  2021,33(4):1-10 [Abstract(547)]  [View PDF 1.01 M (670)]
  
Horizontal and vertical gene transfer drive sediment antibiotic resistome in an urban lagoon system
  Hongjie Wang,Liyuan Hou,Yongqin Liu,Keshao Liu,Lanping Zhang,Fuyi Huang,Lin Wang,Azhar Rashid,Anyi Hu,Changping YuAnyi Hu, Azhar Rashid, Changping Yu, Fuyi Huang, Hongjie Wang, Keshao Liu, Lanping Zhang, Lin Wang, Liyuan Hou, Yongqin Liu
  2021,33(4):11-23 [Abstract(523)]  [View PDF 2.57 M (513)]
  
Molecular characterization of transformation and halogenation of natural organic matter during the UV/chlorine AOP using FT-ICR mass spectrometry
  Xiaoxue Ruan,Yingying Xiang,Chii Shang,Shuangshuang Cheng,Jingfu Liu,Zhineng Hao,Xin YangChii Shang, Jingfu Liu, Shuangshuang Cheng, Xiaoxue Ruan, Xin Yang, Yingying Xiang, Zhineng Hao
  2021,33(4):24-36 [Abstract(530)]  [View PDF 2.65 M (515)]
  
Concentration, sources and wet deposition of dissolved nitrogen and organic carbon in the Northern Indo-Gangetic Plain during monsoon
  Hemraj Bhattarai,Lekhendra Tripathee,Shichang Kang,Chhatra Mani Sharma,Pengfei Chen,Junming Guo,Prakriti Sharma GhimireChhatra Mani Sharma, Hemraj Bhattarai, Junming Guo, Lekhendra Tripathee, Pengfei Chen, Prakriti Sharma Ghimire, Shichang Kang
  2021,33(4):37-52 [Abstract(488)]  [View PDF 3.32 M (485)]
  
Light absorption properties and potential sources of brown carbon in Fenwei Plain during winter 2018–2019
  Wenyu Zhang,Weigang Wang,Jie Li,Shuangliang Ma,Chaofan Lian,Kun Li,Bo Shi,Mingyuan Liu,Yanyu Li,QingQing Wang,Yele Sun,Shengrui Tong,Maofa GeBo Shi, Chaofan Lian, Jie Li, Kun Li, Maofa Ge, Mingyuan Liu, QingQing Wang, Shengrui Tong, Shuangliang Ma, Weigang Wang, Wenyu Zhang, Yanyu Li, Yele Sun
  2021,33(4):53-63 [Abstract(530)]  [View PDF 2.82 M (488)]
  
Magnetic polyamidoamine dendrimers for magnetic separation and sensitive determination of organochlorine pesticides from water samples by high-performance liquid chromatography
  Qingxiang Zhou,Yalin Wu,Yi Sun,Xueying Sheng,Yayan Tong,Jinghan Guo,Boyao Zhou,Jingyi ZhaoBoyao Zhou, Jinghan Guo, Jingyi Zhao, Qingxiang Zhou, Xueying Sheng, Yalin Wu, Yayan Tong, Yi Sun
  2021,33(4):64-73 [Abstract(458)]  [View PDF 1.70 M (660)]
  
Distribution and source of microplastics in China's second largest reservoir - Danjiangkou Reservoir
  Li Lin,Xiong Pan,Sheng Zhang,Danwen Li,Wenliang Zhai,Zhen Wang,Jingxiang Tao,Changqing Mi,Qingyun Li,John C. CrittendenChangqing Mi, Danwen Li, Jingxiang Tao, John C. Crittenden, Li Lin, Qingyun Li, Sheng Zhang, Wenliang Zhai, Xiong Pan, Zhen Wang
  2021,33(4):74-84 [Abstract(524)]  [View PDF 2.28 M (507)]
  
Decomposition and decoupling analysis of carbon dioxide emissions in African countries during 1984‒2014
  Claudien Habimana Simbi,Jianyi Lin,Dewei Yang,Jean Claude Ndayishimiye,Yang Liu,Huimei Li,Lingxing Xu,Weijing MaClaudien Habimana Simbi, Dewei Yang, Huimei Li, Jean Claude Ndayishimiye, Jianyi Lin, Lingxing Xu, Weijing Ma, Yang Liu
  2021,33(4):85-98 [Abstract(439)]  [View PDF 2.88 M (435)]
  
Flow analysis of major and trace elements in residues from large-scale sewage sludge incineration
  Siyuan Yu,Hua Zhang,Fan Lü,Liming Shao,Pinjing HeFan Lü, Hua Zhang, Liming Shao, Pinjing He, Siyuan Yu
  2021,33(4):99-109 [Abstract(470)]  [View PDF 1.06 M (586)]
  
Characterization of the aerosol chemical composition during the COVID-19 lockdown period in Suzhou in the Yangtze River Delta, China
  Honglei Wang,Qing Miao,Lijuan Shen,Qian Yang,Yezheng Wu,Heng Wei,Yan Yin,Tianliang Zhao,Bin Zhu,Wen LuBin Zhu, Heng Wei, Honglei Wang, Lijuan Shen, Qian Yang, Qing Miao, Tianliang Zhao, Wen Lu, Yan Yin, Yezheng Wu
  2021,33(4):110-122 [Abstract(487)]  [View PDF 5.80 M (458)]
  
Insights into measurements of water-soluble ions in PM2.5 and their gaseous precursors in Beijing
  Jie Su,Pusheng Zhao,Jing Ding,Xiang Du,Youjun DouJie Su, Jing Ding, Pusheng Zhao, Xiang Du, Youjun Dou
  2021,33(4):123-137 [Abstract(479)]  [View PDF 4.57 M (465)]
  
A methodological framework for improving air quality monitoring network layout. Applications to environment management
  David Galán-MadrugaDavid Galán-Madruga
  2021,33(4):138-147 [Abstract(484)]  [View PDF 921.16 K (539)]
  
Chemical characteristics, oxidative potential, and sources of PM2.5 in wintertime in Lahore and Peshawar, Pakistan
  Mushtaq Ahmad,Qing Yu,Jing Chen,Siming Cheng,Weihua Qin,Yuepeng ZhangJing Chen, Mushtaq Ahmad, Qing Yu, Siming Cheng, Weihua Qin, Yuepeng Zhang
  2021,33(4):148-158 [Abstract(451)]  [View PDF 1.15 M (571)]
  
Nitrated and parent PAHs in the surface water of Lake Taihu, China: Occurrence, distribution, source, and human health risk assessment
  Jijie Kong,Yuxuan Dai,Mengshu Han,Huan He,Jiapeng Hu,Junyi Zhang,Junzhe Shi,Qiming Xian,Shaogui Yang,Cheng SunCheng Sun, Huan He, Jiapeng Hu, Jijie Kong, Junyi Zhang, Junzhe Shi, Mengshu Han, Qiming Xian, Shaogui Yang, Yuxuan Dai
  2021,33(4):159-169 [Abstract(558)]  [View PDF 1.40 M (585)]
  
Interactions of fluoroquinolone antibiotics with sodium hypochlorite in bromide-containing synthetic water: Reaction kinetics and transformation pathways
  Zihan Pan,Yunjie Zhu,Min Wei,Yuanyuan Zhang,Kefu YuKefu Yu, Min Wei, Yuanyuan Zhang, Yunjie Zhu, Zihan Pan
  2021,33(4):170-184 [Abstract(471)]  [View PDF 3.26 M (450)]
  
A large-scale outdoor atmospheric simulation smog chamber for studying atmospheric photochemical processes: Characterization and preliminary application
  Junling Li,Hong Li,Xuezhong Wang,Weigang Wang,Maofa Ge,Hao Zhang,Xin Zhang,Kun Li,Yan Chen,Zhenhai Wu,Fahe Chai,Fan Meng,Yujing Mu,Abdelwahid Mellouki,Fang Bi,Yujie Zhang,Lingyan Wu,Yongchun LiuAbdelwahid Mellouki, Fahe Chai, Fan Meng, Fang Bi, Hao Zhang, Hong Li, Junling Li, Kun Li, Lingyan Wu, Maofa Ge, Weigang Wang, Xin Zhang, Xuezhong Wang, Yan Chen, Yongchun Liu, Yujie Zhang, Yujing Mu, Zhenhai Wu
  2021,33(4):185-197 [Abstract(492)]  [View PDF 2.59 M (455)]
  
Significant influences of TiO2 crystal structures on NO2 and HONO emissions from the nitrates photolysis
  Wenwen Xu,Wangjin Yang,Chong Han,He Yang,Xiangxin XueChong Han, He Yang, Wangjin Yang, Wenwen Xu, Xiangxin Xue
  2021,33(4):198-206 [Abstract(538)]  [View PDF 1.01 M (490)]
  
Source apportionment of PM2.5 and visibility in Jinan, China
  Mengtian Cheng,Guiqian Tang,Bo Lv,Xingru Li,Xinrui Wu,Yiming Wang,Yuesi WangBo Lv, Guiqian Tang, Mengtian Cheng, Xingru Li, Xinrui Wu, Yiming Wang, Yuesi Wang
  2021,33(4):207-215 [Abstract(523)]  [View PDF 1.14 M (508)]
  
Assessment and prediction of the effect of ageing on the adsorption of nonylphenol in black carbon-sediment systems
  Guanghuan Cheng,Han Liu,Tailu Dong,Qiuyu Li,Mingyang Sun,Liping LouGuanghuan Cheng, Han Liu, Liping Lou, Mingyang Sun, Qiuyu Li, Tailu Dong
  2021,33(4):216-225 [Abstract(496)]  [View PDF 571.21 K (514)]
  
Effects of benthic hydraulics on sediment oxygen demand in a canyon-shaped deep drinking water reservoir: Experimental and modeling study
  Nan Li,Tinglin Huang,Zhiying Chang,Kai LiKai Li, Nan Li, Tinglin Huang, Zhiying Chang
  2021,33(4):226-234 [Abstract(519)]  [View PDF 1.49 M (622)]
  
Quantifying the electron-donating and -accepting capacities of wastewater for evaluating and optimizing biological wastewater treatment processes
  Xian-Bin Ying,Chen-Yi Tang,Wei Guo,Dong-Shen Sheng,Mei-Zhen Wang,Hua-Jun FengChen-Yi Tang, Dong-Shen Sheng, Hua-Jun Feng, Mei-Zhen Wang, Wei Guo, Xian-Bin Ying
  2021,33(4):235-243 [Abstract(471)]  [View PDF 356.27 K (542)]
  
Core activated sludge communities are influenced little by immigration: Case study of a membrane bioreactor plant
  Shaoqing Zhang,Fangang MengFangang Meng, Shaoqing Zhang
  2021,33(4):244-255 [Abstract(483)]  [View PDF 2.05 M (614)]
  
Spatial and temporal distribution of Mo in the overlying water of a reservoir downstream from mining area
  Zhixin Song,Gangfu Song,Wenzhong Tang,Yu Zhao,Dandan Yan,Weilong ZhangDandan Yan, Gangfu Song, Weilong Zhang, Wenzhong Tang, Yu Zhao, Zhixin Song
  2021,33(4):256-262 [Abstract(485)]  [View PDF 1.66 M (705)]
  
Responses of ammonia-oxidizing microorganisms to biochar and compost amendments of heavy metals-polluted soil
  Mingyue Li,Jiachao Zhang,Xiao Yang,Yaoyu Zhou,Lihua Zhang,Yuan Yang,Lin Luo,Qingyun YanJiachao Zhang, Lihua Zhang, Lin Luo, Mingyue Li, Qingyun Yan, Xiao Yang, Yaoyu Zhou, Yuan Yang
  2021,33(4):263-272 [Abstract(512)]  [View PDF 1.50 M (616)]
  
Active ammonia-oxidizing bacteria and archaea in wastewater treatment systems
  Maosheng Zheng,Shishi He,Yueqi Feng,Mingyuan Wang,Yong-Xin Liu,Chenyuan Dang,Jiawen WangChenyuan Dang, Jiawen Wang, Maosheng Zheng, Mingyuan Wang, Shishi He, Yong-Xin Liu, Yueqi Feng
  2021,33(4):273-282 [Abstract(487)]  [View PDF 2.59 M (729)]
  
Profiling of the assembly of RecA nucleofilaments implies a potential target for environmental factors to disturb DNA repair
  Zheng Yuan,Fangzhi Yu,Dapeng Zhang,Hailin WangDapeng Zhang, Fangzhi Yu, Hailin Wang, Zheng Yuan
  2021,33(4):283-290 [Abstract(451)]  [View PDF 1.66 M (531)]
  
Influence of seasonal temperature change on autotrophic nitrogen removal for mature landfill leachate treatment with high-ammonia by partial nitrification-Anammox process
  Xiang Li,Ming-yu Lu,Yong Huang,Yi Yuan,Yan YuanMing-yu Lu, Xiang Li, Yan Yuan, Yi Yuan, Yong Huang
  2021,33(4):291-300 [Abstract(496)]  [View PDF 2.54 M (446)]
  
Characterization and physicochemical aspects of novel cellulose-based layered double hydroxide nanocomposite for removal of antimony and fluoride from aqueous solution
  Hanen Bessaies,Sidra Iftekhar,Muhammad Bilal Asif,Jamel Kheriji,Chaker Necibi,Mika Sillanpää,Bechir HamrouniBechir Hamrouni, Chaker Necibi, Hanen Bessaies, Jamel Kheriji, Mika Sillanp??, Muhammad Bilal Asif, Sidra Iftekhar
  2021,33(4):301-315 [Abstract(485)]  [View PDF 2.80 M (428)]
  
Evaluating the biotoxicity of surface water in a grassy lake in North China
  Xin Meng,Wenqiang Zhang,Baoqing ShanBaoqing Shan, Wenqiang Zhang, Xin Meng
  2021,33(4):316-325 [Abstract(493)]  [View PDF 3.22 M (441)]
  
Enhanced solar-light-driven photocatalytic properties of novel Z-scheme binary BiPO4 nanorods anchored onto NiFe2O4 nanoplates: Efficient removal of toxic organic pollutants
  Ravindranadh Koutavarapu,Mohan Rao Tamtam,Chimpiri Rao Myla,Migyung Cho,Jaesool ShimChimpiri Rao Myla, Jaesool Shim, Migyung Cho, Mohan Rao Tamtam, Ravindranadh Koutavarapu
  2021,33(4):326-340 [Abstract(477)]  [View PDF 6.24 M (456)]
  
Fabrication of electrochemically-modified BiVO4-MoS2-Co3O4composite film for bisphenol A degradation
  Yanqing Cong,Wenhua Zhang,Wenchen Ding,Tongtong Zhang,Yi Zhang,Nianping Chi,Qi WangNianping Chi, Qi Wang, Tongtong Zhang, Wenchen Ding, Wenhua Zhang, Yanqing Cong, Yi Zhang
  2021,33(4):341-351 [Abstract(481)]  [View PDF 1.76 M (670)]
  
Removal of antibiotics from aqueous solution by using porous adsorbent templated from eco-friendly Pickering aqueous foams
  Hui Yu,Yongfeng Zhu,Aiping Hui,Fangfang Yang,Aiqin WangAiping Hui, Aiqin Wang, Fangfang Yang, Hui Yu, Yongfeng Zhu
  2021,33(4):352-362 [Abstract(466)]  [View PDF 4.49 M (430)]
  
A preliminary study on pollution characteristics of surfactant substances in fine particles in the Beibu Gulf Region of China
  Zhengzheng Zhang,Hong Li,Hongyan Liu,Yingchen Bai,Jinjuan Li,Guorui Zhi,Yanting Yu,Wenjun Li,Hao Zhang,Fan MengFan Meng, Guorui Zhi, Hao Zhang, Hong Li, Hongyan Liu, Jinjuan Li, Wenjun Li, Yanting Yu, Yingchen Bai, Zhengzheng Zhang
  2021,33(4):363-372 [Abstract(530)]  [View PDF 2.30 M (658)]
  
Identification of close relationship between atmospheric oxidation and ozone formation regimes in a photochemically active region
  Kaihui Zhao,Huihong Luo,Zibing Yuan,Danni Xu,Yi Du,Shu Zhang,Yuqi Hao,Yonghua Wu,Jianping Huang,Ying Wang,Rongsheng JiangDanni Xu, Huihong Luo, Jianping Huang, Kaihui Zhao, Rongsheng Jiang, Shu Zhang, Yi Du, Ying Wang, Yonghua Wu, Yuqi Hao, Zibing Yuan
  2021,33(4):373-383 [Abstract(558)]  [View PDF 2.78 M (442)]
  
Removal of elemental mercury by photocatalytic oxidation over La2O3/Bi2O3 composite
  Renjun Li,Yanan Zhou,Xueqian Wang,Langlang Wang,Ping Ning,Lei Tao,Jun CaiJun Cai, Langlang Wang, Lei Tao, Ping Ning, Renjun Li, Xueqian Wang, Yanan Zhou
  2021,33(4):384-397 [Abstract(464)]  [View PDF 2.59 M (468)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3