Volume 114,2022 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Effect of NOx and RH on the secondary organic aerosol formation from toluene photooxidation
  Shijie Liu,Xiaodi Liu,Yiqian Wang,Si Zhang,Can Wu,Wei Du,Gehui WangCan Wu, Gehui Wang, Jianmin Chen, Maofa Ge, Min Shao, Shijie Liu, Si Zhang, Wei Du, Xiaodi Liu, Yiqian Wang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):1-9 [Abstract(359)]  [View PDF 1.15 M (195)]
  
Self-feedback LSTM regression model for real-time particle source apportionment
  Wei Wang,Weiman Xu,Shuai Deng,Yimeng Chai,Ruoyu Ma,Guoliang Shi,Bo Xu,Mei Li,Yue LiBo Xu, Guoliang Shi, Jianmin Chen, Maofa Ge, Mei Li, Min Shao, Ruoyu Ma, Shuai Deng, Wei Wang, Weiman Xu, Yimeng Chai, Yue Li, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):10-20 [Abstract(333)]  [View PDF 5.21 M (201)]
  
Water-soluble matter in PM2.5 in a coastal city over China: Chemical components, optical properties, and source analysis
  Yanan Zhan,Narcisse T. Tsona,Jianlong Li,Qingcai Chen,Lin DuJianlong Li, Jianmin Chen, Lin Du, Maofa Ge, Min Shao, Narcisse T. Tsona, Qingcai Chen, Yanan Zhan, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):21-36 [Abstract(239)]  [View PDF 6.17 M (209)]
  
Long-chain alkanes in the atmosphere: A review
  Junling Li,Kun Li,Hong Li,Xuezhong Wang,Weigang Wang,Ke Wang,Maofa GeHong Li, Jianmin Chen, Junling Li, Ke Wang, Kun Li, Maofa Ge, Min Shao, Weigang Wang, Xuezhong Wang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):37-52 [Abstract(225)]  [View PDF 2.22 M (192)]
  
Seasonal to sub-seasonal variations of the Asian Tropopause Aerosols Layer affected by the deep convection, surface pollutants and precipitation
  Dongyou Wu,Tenglong Shi,Xiaoying Niu,Ziqi Chen,Jiecan Cui,Yang Chen,Xueying Zhang,Jun Liu,Mingxia Ji,Xin Wang,Wei PuDongyou Wu, Jianmin Chen, Jiecan Cui, Jun Liu, Maofa Ge, Min Shao, Mingxia Ji, Tenglong Shi, Wei Pu, Xiaoying Niu, Xin Wang, Xueying Zhang, Yang Chen, Yujing Mu, Zifa Wang, Ziqi Chen
  2022,34(4):53-65 [Abstract(216)]  [View PDF 10.52 M (187)]
  
Protonated acetone ion chemical ionization time-of-flight mass spectrometry for real-time measurement of atmospheric ammonia
  Fengshuo Dong,Hang Li,Bing Liu,Ruidong Liu,Keyong HouBing Liu, Fengshuo Dong, Hang Li, Jianmin Chen, Keyong Hou, Maofa Ge, Min Shao, Ruidong Liu, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):66-74 [Abstract(201)]  [View PDF 4.36 M (162)]
  
Machine learning and theoretical analysis release the non-linear relationship among ozone, secondary organic aerosol and volatile organic compounds
  Feng Wang,Zhongcheng Zhang,Gen Wang,Zhenyu Wang,Mei Li,Weiqing Liang,Jie Gao,Wei Wang,Da Chen,Yinchang Feng,Guoliang ShiDa Chen, Feng Wang, Gen Wang, Guoliang Shi, Jianmin Chen, Jie Gao, Maofa Ge, Mei Li, Min Shao, Wei Wang, Weiqing Liang, Yinchang Feng, Yujing Mu, Zhenyu Wang, Zhongcheng Zhang, Zifa Wang
  2022,34(4):75-84 [Abstract(376)]  [View PDF 3.74 M (182)]
  
Sources of ambient non-methane hydrocarbon compounds and their impacts on O3 formation during autumn, Beijing
  Fangjie Li,Shengrui Tong,Chenhui Jia,Xinran Zhang,Deng Lin,Wenqian Zhang,Weiran Li,Lili Wang,Maofa Ge,Lixin XiaChenhui Jia, Deng Lin, Fangjie Li, Jianmin Chen, Lili Wang, Lixin Xia, Maofa Ge, Min Shao, Shengrui Tong, Weiran Li, Wenqian Zhang, Xinran Zhang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):85-97 [Abstract(242)]  [View PDF 4.73 M (160)]
  
Volatile organic compounds in wintertime North China Plain: Insights from measurements of proton transfer reaction time-of-flight mass spectrometer (PTR-ToF-MS)
  Xianjun He,Bin Yuan,Caihong Wu,Sihang Wang,Chaomin Wang,Yibo Huangfu,Jipeng Qi,Nan Ma,Wanyun Xu,Ming Wang,Wentai Chen,Hang Su,Yafang Cheng,Min ShaoBin Yuan, Caihong Wu, Chaomin Wang, Hang Su, Jianmin Chen, Jipeng Qi, Maofa Ge, Min Shao, Ming Wang, Nan Ma, Sihang Wang, Wanyun Xu, Wentai Chen, Xianjun He, Yafang Cheng, Yibo Huangfu, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):98-114 [Abstract(223)]  [View PDF 10.88 M (206)]
  
Characteristics of ambient volatile organic compounds during spring O3 pollution episode in Chengdu, China
  Dongyang Chen,Li Zhou,Chen Wang,Hefan Liu,Yang Qiu,Guangming Shi,Danlin Song,Qinwen Tan,Fumo YangChen Wang, Danlin Song, Dongyang Chen, Fumo Yang, Guangming Shi, Hefan Liu, Jianmin Chen, Li Zhou, Maofa Ge, Min Shao, Qinwen Tan, Yang Qiu, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):115-125 [Abstract(218)]  [View PDF 8.36 M (168)]
  
Rural vehicle emission as an important driver for the variations of summertime tropospheric ozone in the Beijing-Tianjin-Hebei region during 2014–2019
  Yifei Song,Yuanyuan Zhang,Junfeng Liu,Chenglong Zhang,Chengtang Liu,Pengfei Liu,Yujing MuChenglong Zhang, Chengtang Liu, Jianmin Chen, Junfeng Liu, Maofa Ge, Min Shao, Pengfei Liu, Yifei Song, Yuanyuan Zhang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):126-135 [Abstract(274)]  [View PDF 6.79 M (169)]
  
Assessing the influence of environmental conditions on secondary organic aerosol formation from a typical biomass burning compound
  Xiaotong Jiang,Dantong Liu,Li Xu,Narcisse T. Tsona,Lin DuDantong Liu, Jianmin Chen, Li Xu, Lin Du, Maofa Ge, Min Shao, Narcisse T. Tsona, Xiaotong Jiang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):136-148 [Abstract(207)]  [View PDF 4.17 M (199)]
  
Heterogeneous reaction of SO2 on CaCO3 particles: Different impacts of NO2 and acetic acid on the sulfite and sulfate formation
  Ruixue Wang,Ning Yang,Jianlong Li,Li Xu,Narcisse T. Tsona,Lin Du,Wenxing WangJianlong Li, Jianmin Chen, Li Xu, Lin Du, Maofa Ge, Min Shao, Narcisse T. Tsona, Ning Yang, Ruixue Wang, Wenxing Wang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):149-159 [Abstract(210)]  [View PDF 6.97 M (167)]
  
Spectroscopic characterization and photochemistry of the Criegee intermediate CF3C(H)OO
  Lina Wang,Zhuang Wu,Bo Lu,Xiaoqing ZengBo Lu, Jianmin Chen, Lina Wang, Maofa Ge, Min Shao, Xiaoqing Zeng, Yujing Mu, Zhuang Wu, Zifa Wang
  2022,34(4):160-169 [Abstract(209)]  [View PDF 2.51 M (178)]
  
Heavy haze pollution during the COVID-19 lockdown in the Beijing-Tianjin-Hebei region, China
  Xin Zhang,Zhongzhi Zhang,Zhisheng Xiao,Guigang Tang,Hong Li,Rui Gao,Xu Dao,Yeyao Wang,Wenxing WangGuigang Tang, Hong Li, Jianmin Chen, Maofa Ge, Min Shao, Rui Gao, Wenxing Wang, Xin Zhang, Xu Dao, Yeyao Wang, Yujing Mu, Zhisheng Xiao, Zhongzhi Zhang, Zifa Wang
  2022,34(4):170-178 [Abstract(208)]  [View PDF 5.18 M (160)]
  
Biogenic volatile organic compound emission patterns and secondary pollutant formation potentials of dominant greening trees in Chengdu, southwest China
  Liping Liu,Barnabas C. Seyler,Hefan Liu,Li Zhou,Dongyang Chen,Song Liu,Chang Yan,Fumo Yang,Danlin Song,Qinwen Tan,Fengju Jia,Cheng Feng,Qiuwei Wang,Yunchun LiBarnabas C. Seyler, Chang Yan, Cheng Feng, Danlin Song, Dongyang Chen, Fengju Jia, Fumo Yang, Hefan Liu, Jianmin Chen, Li Zhou, Liping Liu, Maofa Ge, Min Shao, Qinwen Tan, Qiuwei Wang, Song Liu, Yujing Mu, Yunchun Li, Zifa Wang
  2022,34(4):179-193 [Abstract(207)]  [View PDF 3.42 M (168)]
  
A statistic comparison of multi-element analysis of low atmospheric fine particles (PM2.5) using different spectroscopy techniques
  Minkang Zhi,Kai Zhang,Xi Zhang,Hartmut Herrmann,Jian Gao,Khanneh Wadinga Fomba,Wei Tang,Yuqian Luo,Huanhuan Li,Fan MengFan Meng, Hartmut Herrmann, Huanhuan Li, Jian Gao, Jianmin Chen, Kai Zhang, Khanneh Wadinga Fomba, Maofa Ge, Min Shao, Minkang Zhi, Wei Tang, Xi Zhang, Yujing Mu, Yuqian Luo, Zifa Wang
  2022,34(4):194-203 [Abstract(226)]  [View PDF 2.59 M (171)]
  
Meta-analysis of the effect of low-level occupational benzene exposure on human peripheral blood leukocyte counts in China
  Hao Zhang,Hong Li,Zhijian Peng,Juan Cao,Jiemeng Bao,Lei Li,Xuezhong Wang,Yuanyuan Ji,Zhuojiong ChenHao Zhang, Hong Li, Jianmin Chen, Jiemeng Bao, Juan Cao, Lei Li, Maofa Ge, Min Shao, Xuezhong Wang, Yuanyuan Ji, Yujing Mu, Zhijian Peng, Zhuojiong Chen, Zifa Wang
  2022,34(4):204-210 [Abstract(236)]  [View PDF 1.03 M (166)]
  
Competing pathways of cresol formation in toluene photooxidation: OH-toluene adducts react with NO2 or with O2?
  Baocong Zhao,Yongpeng Ji,Dandan Qin,Yuemeng Ji,Jiangyao Chen,Taicheng AnBaocong Zhao, Dandan Qin, Jiangyao Chen, Jianmin Chen, Maofa Ge, Min Shao, Taicheng An, Yongpeng Ji, Yuemeng Ji, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):211-220 [Abstract(207)]  [View PDF 8.89 M (173)]
  
Characterization of peroxyacetyl nitrate (PAN) under different PM2.5 concentration in wintertime at a North China rural site
  Zhuoyu Li,Guangzhao Xie,Hui Chen,Bixin Zhan,Lin Wang,Yujing Mu,Abdelwahid Mellouki,Jianmin ChenAbdelwahid Mellouki, Bixin Zhan, Guangzhao Xie, Hui Chen, Jianmin Chen, Lin Wang, Maofa Ge, Min Shao, Yujing Mu, Zhuoyu Li, Zifa Wang
  2022,34(4):221-232 [Abstract(251)]  [View PDF 5.43 M (175)]
  
A meteorologically adjusted ensemble Kalman filter approach for inversing daily emissions: A case study in the Pearl River Delta, China
  Guanglin Jia,Zhijiong Huang,Xiao Tang,Jiamin Ou,Menghua Lu,Yuanqian Xu,Zhuangmin Zhong,Qing'e Sha,Huangjian Wu,Chuanzeng Zheng,Tao Deng,Duohong Chen,Min He,Junyu ZhengChuanzeng Zheng, Duohong Chen, Guanglin Jia, Huangjian Wu, Jiamin Ou, Jianmin Chen, Junyu Zheng, Maofa Ge, Menghua Lu, Min He, Min Shao, Qing'e Sha, Tao Deng, Xiao Tang, Yuanqian Xu, Yujing Mu, Zhijiong Huang, Zhuangmin Zhong, Zifa Wang
  2022,34(4):233-248 [Abstract(227)]  [View PDF 8.53 M (161)]
  
Secondary organic aerosol formation from straw burning using an oxidation flow reactor
  Hui Wang,Song Guo,Zhijun Wu,Kai Qiao,Rongzhi Tang,Ying Yu,Weizhao Xu,Wenfei Zhu,Liwu Zeng,Xiaofeng Huang,Lingyan He,Mattias HallquistHui Wang, Jianmin Chen, Kai Qiao, Lingyan He, Liwu Zeng, Maofa Ge, Mattias Hallquist, Min Shao, Rongzhi Tang, Song Guo, Weizhao Xu, Wenfei Zhu, Xiaofeng Huang, Ying Yu, Yujing Mu, Zhijun Wu, Zifa Wang
  2022,34(4):249-258 [Abstract(242)]  [View PDF 3.30 M (174)]
  
Roles of semivolatile and intermediate-volatility organic compounds in secondary organic aerosol formation and its implication: A review
  Zhenhao Ling,Liqing Wu,Yonghong Wang,Min Shao,Xuemei Wang,Weiwen HuangJianmin Chen, Liqing Wu, Maofa Ge, Min Shao, Weiwen Huang, Xuemei Wang, Yonghong Wang, Yujing Mu, Zhenhao Ling, Zifa Wang
  2022,34(4):259-285 [Abstract(252)]  [View PDF 4.56 M (168)]
  
Inter-comparisons of VOC oxidation mechanisms based on box model: A focus on OH reactivity
  Xiaoyun Yang,Bin Yuan,Zhe Peng,Yuwen Peng,Caihong Wu,Suxia Yang,Jin Li,Min ShaoBin Yuan, Caihong Wu, Jianmin Chen, Jin Li, Maofa Ge, Min Shao, Suxia Yang, Xiaoyun Yang, Yujing Mu, Yuwen Peng, Zhe Peng, Zifa Wang
  2022,34(4):286-296 [Abstract(229)]  [View PDF 7.99 M (173)]
  
Measurement of HONO flux using the aerodynamic gradient method over an agricultural field in the Huaihe River Basin, China
  Fanhao Meng,Min Qin,Wu Fang,Jun Duan,Ke Tang,Helu Zhang,Dou Shao,Zhitang Liao,Yan Feng,Yong Huang,Ting Ni,Pinhua Xie,Jianguo Liu,Wenqing LiuDou Shao, Fanhao Meng, Helu Zhang, Jianguo Liu, Jianmin Chen, Jun Duan, Ke Tang, Maofa Ge, Min Qin, Min Shao, Pinhua Xie, Ting Ni, Wenqing Liu, Wu Fang, Yan Feng, Yong Huang, Yujing Mu, Zhitang Liao, Zifa Wang
  2022,34(4):297-307 [Abstract(321)]  [View PDF 1.55 M (172)]
  
Impacts of meteorological parameters on the occurrence of air pollution episodes in the Sichuan basin
  Qian Guo,Dongyou Wu,Chunxue Yu,Tianshuang Wang,Mingxia Ji,Xin WangChunxue Yu, Dongyou Wu, Jianmin Chen, Maofa Ge, Min Shao, Mingxia Ji, Qian Guo, Tianshuang Wang, Xin Wang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):308-321 [Abstract(211)]  [View PDF 7.85 M (158)]
  
Ozone episodes during and after the 2018 Chinese National Day holidays in Guangzhou: Implications for the control of precursor VOCs
  Jun Wang,Yanli Zhang,Zhenfeng Wu,Shilu Luo,Wei Song,Xinming WangJianmin Chen, Jun Wang, Maofa Ge, Min Shao, Shilu Luo, Wei Song, Xinming Wang, Yanli Zhang, Yujing Mu, Zhenfeng Wu, Zifa Wang
  2022,34(4):322-333 [Abstract(255)]  [View PDF 3.69 M (151)]
  
Long-term winter observation of nitrous acid in the urban area of Beijing
  Chaofan Lian,Weigang Wang,Yan Chen,Yusheng Zhang,Jingwei Zhang,Yongchun Liu,Xiaolong Fan,Chang Li,Junlei Zhan,Zhuohui Lin,Chenjie Hua,Wenyu Zhang,Mingyuan Liu,Junling Li,Xuefei Wang,Junling An,Maofa GeChang Li, Chaofan Lian, Chenjie Hua, Jianmin Chen, Jingwei Zhang, Junlei Zhan, Junling An, Junling Li, Maofa Ge, Min Shao, Mingyuan Liu, Weigang Wang, Wenyu Zhang, Xiaolong Fan, Xuefei Wang, Yan Chen, Yongchun Liu, Yujing Mu, Yusheng Zhang, Zhuohui Lin, Zifa Wang
  2022,34(4):334-342 [Abstract(195)]  [View PDF 3.94 M (152)]
  
Formation mechanisms of nitrous acid (HONO) during the haze and non-haze periods in Beijing, China
  Deng Lin,Shengrui Tong,Wenqian Zhang,Weiran Li,Fangjie Li,Chenhui Jia,Gen Zhang,Meifang Chen,Xinran Zhang,Zhen Wang,Maofa Ge,Xiang HeChenhui Jia, Deng Lin, Fangjie Li, Gen Zhang, Jianmin Chen, Maofa Ge, Meifang Chen, Min Shao, Shengrui Tong, Weiran Li, Wenqian Zhang, Xiang He, Xinran Zhang, Yujing Mu, Zhen Wang, Zifa Wang
  2022,34(4):343-353 [Abstract(224)]  [View PDF 4.37 M (170)]
  
Year-round observation of atmospheric inorganic aerosols in urban Beijing: Size distribution, source analysis, and reduction mechanism
  Xi Zhang,Jinhe Wang,Kai Zhang,Xiaona Shang,Masahide Aikawa,Guanhua Zhou,Jie Li,Huanhuan LiGuanhua Zhou, Huanhuan Li, Jianmin Chen, Jie Li, Jinhe Wang, Kai Zhang, Maofa Ge, Masahide Aikawa, Min Shao, Xi Zhang, Xiaona Shang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):354-364 [Abstract(218)]  [View PDF 3.88 M (166)]
  
Chemical signature and fractionation of trace elements in fine particles from anthropogenic and natural sources
  Rujin Huang,Wei Yuan,Ting Wang,Wenjuan Cao,Ying Wang,Chunshui Lin,Lu Yang,Jie Guo,Haiyan Ni,Feng WuChunshui Lin, Feng Wu, Haiyan Ni, Jianmin Chen, Jie Guo, Lu Yang, Maofa Ge, Min Shao, Rujin Huang, Ting Wang, Wei Yuan, Wenjuan Cao, Ying Wang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):365-375 [Abstract(226)]  [View PDF 5.05 M (182)]
  
Nocturnal atmospheric chemistry of NO3 and N2O5 over Changzhou in the Yangtze River Delta in China
  Chuan Lin,Renzhi Hu,Pinhua Xie,Shengrong Lou,Guoxian Zhang,Jinzhao Tong,Jianguo Liu,Wenqing LiuChuan Lin, Guoxian Zhang, Jianguo Liu, Jianmin Chen, Jinzhao Tong, Maofa Ge, Min Shao, Pinhua Xie, Renzhi Hu, Shengrong Lou, Wenqing Liu, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):376-390 [Abstract(224)]  [View PDF 2.55 M (169)]
  
Ten-year emission characteristics of atmospheric pollutants from incineration of sacrificial offerings in China
  Yangyang Cui,Gen Zhang,Wei Wang,Yan Shen,Xiaoman Zhai,Xuefang Wu,Renfei Li,Bobo Wu,Yifeng XueBobo Wu, Gen Zhang, Jianmin Chen, Maofa Ge, Min Shao, Renfei Li, Wei Wang, Xiaoman Zhai, Xuefang Wu, Yan Shen, Yangyang Cui, Yifeng Xue, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):391-400 [Abstract(202)]  [View PDF 8.38 M (177)]
  
A new method of simultaneous determination of atmospheric amines in gaseous and particulate phases by gas chromatography-mass spectrometry
  Yifei Chen,Qinhao Lin,Guiying Li,Taicheng AnGuiying Li, Jianmin Chen, Maofa Ge, Min Shao, Qinhao Lin, Taicheng An, Yifei Chen, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):401-411 [Abstract(246)]  [View PDF 1.54 M (174)]
  
Gas-phase catalytic hydration of I2O5 in the polluted coastal regions: Reaction mechanisms and atmospheric implications
  Yan Liang,Hui Rong,Ling Liu,Shaobing Zhang,Xiuhui Zhang,Wenguo XuHui Rong, Jianmin Chen, Ling Liu, Maofa Ge, Min Shao, Shaobing Zhang, Wenguo Xu, Xiuhui Zhang, Yan Liang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):412-421 [Abstract(229)]  [View PDF 5.23 M (160)]
  
Significant contribution of secondary particulate matter to recurrent air pollution: Evidence from in situ observation in the most polluted city of Fen-Wei Plain of China
  Yu Liu,Xiaojuan Xu,Xiaoyang Yang,Jun He,Wenjie Zhang,Xingang Liu,Dongsheng Ji,Yuesi WangDongsheng Ji, Jianmin Chen, Jun He, Maofa Ge, Min Shao, Wenjie Zhang, Xiaojuan Xu, Xiaoyang Yang, Xingang Liu, Yu Liu, Yuesi Wang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):422-433 [Abstract(271)]  [View PDF 8.78 M (161)]
  
Chemical composition of different size ultrafine particulate matter measured by nanoparticle chemical ionization mass spectrometer
  Weigang Wang,Yan Chen,Lei Li,Li Zhou,Xubing Du,Mingyuan Liu,Maofa GeJianmin Chen, Lei Li, Li Zhou, Maofa Ge, Min Shao, Mingyuan Liu, Weigang Wang, Xubing Du, Yan Chen, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):434-443 [Abstract(244)]  [View PDF 2.85 M (190)]
  
Seasonal variation of transport pathways and potential source areas at high inorganic nitrogen wet deposition sites in southern China
  Shuidi He,Minjuan Huang,Lianming Zheng,Ming Chang,Weihua Chen,Qianqian Xie,Xuemei WangJianmin Chen, Lianming Zheng, Maofa Ge, Min Shao, Ming Chang, Minjuan Huang, Qianqian Xie, Shuidi He, Weihua Chen, Xuemei Wang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):444-453 [Abstract(206)]  [View PDF 4.74 M (156)]
  
Modeling of spatial and temporal variations of ozone-NOx-VOC sensitivity based on photochemical indicators in China
  Xiaohui Du,Wei Tang,Miaomiao Cheng,Zhongzhi Zhang,Yang Li,Yu Li,Fan MengFan Meng, Jianmin Chen, Maofa Ge, Miaomiao Cheng, Min Shao, Wei Tang, Xiaohui Du, Yang Li, Yu Li, Yujing Mu, Zhongzhi Zhang, Zifa Wang
  2022,34(4):454-464 [Abstract(204)]  [View PDF 6.13 M (172)]
  
Methane emission via sediment and water interface in the Bohai Sea, China
  Kunpeng Zang,Gen Zhang,Xuemei Xu,Nan Zheng,Haoyu Xiong,Haixiang Hong,Kai Jiang,Miao LiangGen Zhang, Haixiang Hong, Haoyu Xiong, Jianmin Chen, Kai Jiang, Kunpeng Zang, Maofa Ge, Miao Liang, Min Shao, Nan Zheng, Xuemei Xu, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):465-474 [Abstract(225)]  [View PDF 2.37 M (153)]
  
Wall losses of oxygenated volatile organic compounds from oxidation of toluene: Effects of chamber volume and relative humidity
  Shanshan Yu,Long Jia,Yongfu Xu,Hailiang Zhang,Qun Zhang,Yuepeng PanHailiang Zhang, Jianmin Chen, Long Jia, Maofa Ge, Min Shao, Qun Zhang, Shanshan Yu, Yongfu Xu, Yuepeng Pan, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):475-484 [Abstract(288)]  [View PDF 2.22 M (170)]
  
Influence of urban spatial and socioeconomic parameters on PM2.5 at subdistrict level: A land use regression study in Shenzhen, China
  Liyue Zeng,Jian Hang,Xuemei Wang,Min ShaoJian Hang, Jianmin Chen, Liyue Zeng, Maofa Ge, Min Shao, Xuemei Wang, Yujing Mu, Zifa Wang
  2022,34(4):485-502 [Abstract(197)]  [View PDF 13.28 M (172)]
  
Intensified wintertime secondary inorganic aerosol formation during heavy haze pollution episodes (HPEs) in Beijing, China
  Lingyan Wu,Xiaoye Zhang,Junying Sun,Yu Wang,Junting Zhong,Zhaoyang MengJianmin Chen, Junting Zhong, Junying Sun, Lingyan Wu, Maofa Ge, Min Shao, Xiaoye Zhang, Yu Wang, Yujing Mu, Zhaoyang Meng, Zifa Wang
  2022,34(4):503-513 [Abstract(196)]  [View PDF 9.05 M (164)]
  
An intercomparison of ozone taken from the Copernicus atmosphere monitoring service and the second Modern-Era retrospective analysis for research and applications over China during 2018 and 2019
  Yujing Zhang,Jie Li,Jianjun Li,Xiaole Pan,Wei Wang,Lili Zhu,Zixi Wang,Xueshun Chen,Wenyi Yang,Zifa WangJianjun Li, Jianmin Chen, Jie Li, Lili Zhu, Maofa Ge, Min Shao, Wei Wang, Wenyi Yang, Xiaole Pan, Xueshun Chen, Yujing Mu, Yujing Zhang, Zifa Wang, Zixi Wang
  2022,34(4):514-525 [Abstract(201)]  [View PDF 16.33 M (187)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3